Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Phát động xây dựng cơ quan an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông và xây dựng văn hóa học đường

     Ngày 09/11 được công bố chính thức là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, hướng mọi công dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trường Cao đẳng Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà trường kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, bằng nhiều việc làm thiết thực.

Cụ thể, sáng ngày 04/11/2019, Trường Cao đẳng Tiền Giang tổ chức Lễ phát động xây dựng cơ quan an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông và xây dựng văn hóa học đường. Trong buổi Lễ đã thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên về xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng văn hóa trường học và thực hiện quy tắc ứng xử trong Nhà trường. Ký kết giao ước thi đua giữa các lớp về thực hiện các quy định đào tạo và quy định công tác học sinh, sinh viên.

Ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên

Ký kết giao ước thi đua giữa các lớp

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Tiền Giang sẽ thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ, các quy định mới về giáo dục nghề nghiệp và nội dung các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành.

Toàn cảnh buổi Lễ

Tố Nương
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province