Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập chuyên đề năm 2020

            Sáng ngày 17-12, toàn thể Đảng viên Đảng bộ Trường Cao đẳng Tiền Giang tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Tại Hội nghị, các Đảng viên được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm 2 phần: (1) Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (2) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

 

Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

 

 

                          Tố Nương 
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province