Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Đại hội Chi đoàn Viên chức nhiệm kỳ 2017 - 2019

     Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-ĐTN về việc giải thể các Chi đoàn Viên chức (CĐVC) và Quyết định số 83/QĐ-ĐTN về việc thành lập CĐVC của Ban Thường vụ Đoàn trường ngày 20/4/2017, 04 CĐVC trực thuộc Đoàn trường đã giải thể và thành lập 01 CĐVC gồm 32 đoàn viên (22 nam và 10 nữ) dưới sự điều hành của Ban Chấp hành lâm thời gồm 03 đồng chí.

Chiều ngày 17/5/2017, Chi đoàn Viên chức đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019 với sự tham dự của đồng chí Võ Hoài Thương – Phó Bí thư Đoàn trường và tất cả đoàn viên Chi đoàn.
Tại Đại hội, các đồng chí trong Ban Chấp hành đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2017 và phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2017; thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội; thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Viên chức nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 03 đồng chí: đồng chí Triệu Tố Nương – Bí thư, đồng chí Cao Minh Thiện – Phó Bí thư, đồng chí Phạm Ngọc Hoa Mai – Ủy viên.
Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký tại Đại hội
Đ/c Nguyễn Nhựt Minh Tân thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2017 và phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019 
Đoàn viên bỏ phiếu bầu BCH NK 2017 – 2019 
BCH Chi đoàn Viên chức NK 2017 – 2019 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội
Tặng quà cho các đồng chí hết nhiệm kỳ 
Đoàn viên biểu quyết thống nhất Nghị quyết Đại hội 
Đến dự Đại hội, đồng chí Võ Hoài Thương – Phó Bí thư Đoàn trường – đã có những phát biểu chỉ đạo để phong trào của Chi đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đoàn trường.

Đ/c Võ Hoài Thương phát biểu tại Đại hội 
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province