Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Đoàn thanh tra của Tổng cục Dạy nghề đến làm việc tại Trường

    Theo Quyết định số 461/QĐ-TCDN ngày 14/7/2017 của Tổng Cục Dạy nghề về việc thanh tra việc tổ chức hoạt động dạy nghề và tổ chức đào tạo các nghề trọng điểm tại Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, Đoàn thanh tra của Tổng cục do Ông Phí Mạnh Thắng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh tra làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại Trường từ ngày 24/7 đến ngày 27/7/2017.

Cùng đi với Ông Phí Mạnh Thắng có chuyên viên của Vụ Pháp chế – Thanh tra và cán bộ thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.
Ông Phạm Văn Kỷ – chuyên viên Vụ Pháp chế – Thanh tra – công bố Quyết định số 461/QĐ-TCDN 
Đoàn thanh tra trao đổi nội dung làm việc với Nhà trường 
Đến làm việc tại Trường, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc tổ chức hoạt động dạy nghề và tổ chức các nghề trọng điểm được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt cho Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang theo Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 6/6/2013 về việc phê duyệt nghề trọng điểm và Trường lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung: công tác tuyển sinh; công tác đào tạo; công tác quản lý và cấp Văn bằng, Chứng chỉ; đội ngũ nhà giáo; việc xây dựng chương trình dạy nghề; công tác giáo vụ; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề; chế độ, chính sách đối với nhà giáo; việc quản lý, sử dụng kinh phí được giao,…
Kết thúc bốn ngày làm việc nghiêm túc, đánh giá khách quan và dân chủ, Đoàn thanh tra đã thông qua dự thảo biên bản thanh tra trước Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị trong Trường. Đoàn thanh tra đánh giá cao tinh thần cầu thị của Nhà trường và mong rẳng Nhà trường sẽ không lặp lại những hạn chế nêu trong biên bản thanh tra.
Ông Phí Mạnh Thắng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh tra – phát biểu 
Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Nhà trường – ghi nhận và cảm ơn những đánh giá khách quan, sát với thực trạng Nhà trường của Đoàn thanh tra, qua đó giúp Nhà trường thấy được những việc đã làm được và những hạn chế để Nhà trường phát huy và khắc phục trong thời gian tới.
Ông Phí Mạnh Thắng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh tra, Tổng cục Dạy nghề và Thầy Nguyễn Quang Khải đã ký thống nhất biên bản thanh tra tại Trường.

Ông Phí Mạnh Thắng và Thầy Nguyễn Quang Khải đọc, thống nhất biên bản thanh tra 
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province