Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Hội đồng Trường họp kỳ họp tháng 7 năm 2017

     Sáng ngày 28/7/2017, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp kỳ họp tháng 7 năm 2017 do Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì.

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Hội đồng Trường  – chủ trì kỳ họp 

Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Trường, Hội đồng Trường đã nghe Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Nhà trường – báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và những việc sẽ tập trung thực thiện trong 5 tháng cuối năm. Hội đồng Trường cũng đã thảo luận thống nhất một số nội dung như: thống nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang theo Luật Giáo dục nghề nghiệp; thống nhất việc đổi tên Trường; kiện toàn Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Trần Thanh Đức – Chủ tịch Hội đồng Trường – phát biểu khai mạc kỳ họp 

Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang – báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 

Thành viên Hội đồng Trường biểu quyết thống nhất một số nội dung thảo luận trong kỳ họp 
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province