Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Thời khóa biểu khóa 18C, Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019

      Thời khóa biểu khóa 18C, Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 áp dụng từ ngày 15/8/2018 (thứ tư)

Tải Thời khóa biểu các nghề: CNTT, ĐCN, VSL, KTL

Tải Thời khóa biểu các nghề: CNO, MTT, ĐTCN, ĐTDD, CKL, Hàn, KTX

Học sinh lưu ý một số từ viết tắt trong Thời khóa biểu như:

VH: Văn hóa

GDTC: Giáo dục thể chất

AVGT: Anh văn giao tiếp

THCB: Tin học cơ bản

PL: Pháp luật

T67: Tiết 6, tiết 7

S.KTX: Sân Ký túc xá

PCĐ: Phòng Chuyên đề

PM: Phòng máy

PHÒNG ĐÀO TẠO
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province