Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2019

   Ngày 02/01/2019, Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2018 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2018, triển khai kế hoạch và chương trình công tác năm 2019 với sự tham dự của toàn thể Công chức, Viên chức Nhà trường.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, đồng chí Trương Thanh Nhường – Bí thư Đảng ủy; Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Thầy Nguyễn Quang Tiên – Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Thầy Nguyễn Anh Hùng – Giáo viên Khoa Điện – Điện tử.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị 

Thư ký Hội nghị 

CCVC dự Hội nghị 

Với tinh thần trách nhiệm và phát huy dân chủ, CCVC Nhà trường đã thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2018, phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng năm 2019; Công khai tài chính năm 2018; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Kế hoạch thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi – phục vụ tốt” trong Cán bộ, Công chức, Viên chức giai đoạn 2019 – 2022. Hội nghị cũng được nghe Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trường Nhà trường – trình bày báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018.

Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trưởng Nhà trường – báo cáo giải trình ý kiến đóng góp của Viên chức

Bà Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch CĐCS – thông qua báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và KH thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi – phục vụ tốt” 

Thầy Nguyễn Quang Tiên – Trưởng Ban TTND – thông qua dự thảo báo cáo của Ban TTND 

Cô Lê Thụy Phượng Linh – Phó trưởng Phòng Tài vụ – báo cáo công khai tài chính năm 2018 

CCVC đóng góp ý kiến tại Hội nghị 

Qua một buổi làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp và đi đến thống nhất với Nghị quyết Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2019.

Thùy Linh
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province