Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử
Ban Giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh học sinh, học kỳ I, năm học 2018 - 2019

    Trong các ngày 02/3, 09/3 và 17/3/2019, Ban Giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm các lớp hệ Trung cấp thuộc 03 Khoa: Cơ bản – May công nghiệp, Cơ khí – Xây dựng, Điện – Điện tử đã có buổi gặp gỡ, trao đổi tình hình học tập học kỳ I, năm học 2018 – 2019 của học sinh với phụ huynh.

Tại các buổi họp, phụ huynh được Ban Giám hiệu thông tin về hoạt động tuyển sinh, đào tạo của Nhà trường trong những năm qua và kế hoạch tuyển sinh năm 2019; phụ huynh và Ban Giám hiệu bàn bạc nội dung phối hợp giữa Nhà trường và gia đình trong hoạt động dạy nghề - học nghề. Bên cạnh đó, Giáo viên chủ nhiệm cũng thông tin đến phụ huynh kết quả học tập, rèn luyện của con em mình đồng thời giải đáp và tiếp thu ý kiến của quý phụ huynh.

Thầy Nguyễn Quang Khải – Hiệu trường Nhà trường – trao đổi với phụ huynh 

Đây là hoạt động được tổ chức theo từng học kỳ nhằm thông tin kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đến phụ huynh, thống nhất các biện pháp phối hợp giữa Nhà trường và gia đình trong hoạt động dạy nghề - học nghề đồng thời thực hiện phương châm cơ sở Giáo dục nghề nghiệp gắn chặt với gia đình học sinh, sinh viên, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

Tổng hợp
Xem các tin cũ hơn

Từ ngày:   tháng: năm  Đến ngày:   tháng: năm

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province