Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

      Thời khóa biểu khóa 17, học kỳ I, năm học 2018 – 2019 áp dụng từ ngày 06/8/2018


     Thời khóa biểu khóa 18C, Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 áp dụng từ ngày 20/8/2018 (thứ hai)


    Thời khóa biểu khóa 18C, Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 áp dụng từ ngày 15/8/2018 (thứ tư)


     Sáng ngày 09/8/2018 Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường năm 2018.


    Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho gần 500 tân học sinh bậc Trung cấp năm học 2018 – 2019 từ ngày 6/8 đến ngày 8/8/2018.


 Thông báo tuyển sinh năm 2018 - Cao đẳng đợt 2 và Trung cấp đợt 3


    Ngày 01/8/2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh bậc Cao đẳng, hệ chính quy năm 2018 (đợt 1) cho 110 sinh viên trúng tuyển


     Ngày 01/8/2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh bậc Trung cấp, hệ chính quy năm 2018 (đợt 2) cho 77 học sinh trúng tuyển 


    Ngày 01/8/2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh bậc Cao đẳng, hệ chính quy năm 2018 (đợt 1) cho 110 sinh viên trúng tuyển

 


     Ngày 01/8/2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh bậc Trung cấp, hệ chính quy năm 2018 (đợt 2) cho 77 học sinh trúng tuyển 

TIEN GIANG VOCATIONAL COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province