Đào tạo Biểu mẫu Lịch công tác Hộp thư điện tử

HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH

 Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng


  Ngày 04/11/2019, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng cho 08 thí sinh (danh sách đính kèm).


 Kết quả tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (đợt 1)


 Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng


 Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng (đợt 4)


   Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp (đợt 4) và hệ Cao đẳng (đợt 3)


    Ngày 04/9/2019, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh Bậc Trung cấp, hệ chính quy năm 2019 (đợt 3) và Bậc Cao đẳng, hệ chính quy năm 2019 (đợt 2) 


   Ngày 23/8/2019, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh Bậc Trung cấp, hệ chính quy năm 2019 (đợt 2B)


 Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đợt 3 năm 2019 (Bậc Trung cấp)


 Kết quả tuyển sinh hệ chính quy năm 2019 Bậc Trung cấp (đợt 2), Bậc Cao đẳng (đợt 1)


 Thông báo v/v kiểm tra năng khiếu thí sinh dự tuyển ngành Thanh nhạc


    Ngày 03/7/2019, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh Bậc Trung cấp, hệ chính quy năm 2019 (đợt 1) cho 410 học sinh trúng tuyển 


 Địa chỉ của Trường

Số 11/17B - Đường Học Lạc, Phường 8, Tp Mỹ Tho, TG

(Đoạn giữa, đường nối Chợ Cũ - Mỹ Tho với Phòng Cảnh sát Giao thông - CA tỉnh TG)


    Ngày 05/9/2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh bậc Cao đẳng, hệ chính quy năm 2018 (đợt 2) cho 59 sinh viên trúng tuyển.

 


 Thông báo tuyển sinh năm 2018 - Cao đẳng đợt 2 và Trung cấp đợt 3


     Ngày 01/8/2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh bậc Trung cấp, hệ chính quy năm 2018 (đợt 2) cho 77 học sinh trúng tuyển 


    Ngày 01/8/2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh bậc Cao đẳng, hệ chính quy năm 2018 (đợt 1) cho 110 sinh viên trúng tuyển


     Ngày 25/7/2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh Bậc Trung cấp, hệ chính quy năm 2018 (đợt 2A) cho 291 học sinh trúng tuyển 


     Ngày 04/7/2018, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh Bậc Trung cấp, hệ chính quy năm 2018 (đợt 1) cho 189 học sinh trúng tuyển 


 Thông báo tuyển sinh 2018 – Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang liên kết với Trường TCN KV Gò Công


 Thông báo tuyển sinh 2018 – Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang liên kết với Trường TCN KV Cai Lậy


 Thông báo tuyển sinh 2018 – Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang liên kết với Trường TC KT – CN Cai Lậy


    Năm 2018 Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tuyển sinh 200 chỉ tiêu Cao đẳng và 500 chỉ tiêu Trung cấp 


Thông báo tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Cao đẳng 


 Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Nhật


Trường Cao đẳng Nghề thông báo kết quả xét tuyển sinh trình độ Cao đẳng (từ ngày 12/8 đến ngày 24/8/2017) khóa năm 2017

    Ngày 10/8/2017, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh trình độ Cao đẳng (đợt 1), khóa năm 2017 cho 120 sinh viên trúng tuyển 


    Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo kết quả xét tuyển sinh trình độ Trung cấp (từ ngày 27/7/2017 đến ngày 01/8/2017), niên khóa 2017 – 2019

 


    Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo kết quả xét tuyển sinh trình độ Trung cấp (từ ngày 17/7/2017 đến ngày 26/7/2017), niên khóa 2017 – 2019.


    Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo kết quả xét tuyển sinh trình độ Trung cấp (sau đợt 1, từ ngày 12/7/2017 đến ngày 17/7/2017), niên khóa 2017 – 2019 


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo kết quả xét tuyển sinh trình độ Trung cấp (sau đợt 1, từ ngày 05/7/2017 đến ngày 12/7/2017), niên khóa 2017 – 2019


  Ngày 05/7/2017, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp và công nhận kết quả xét tuyển sinh trình độ Trung cấp (đợt 1), niên khóa 2017 – 2019 cho 134 học sinh trúng tuyển


     Năm 2017, trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang tuyển sinh 385 chỉ tiêu trình độ Cao đẳng và 515 chỉ tiêu trình độ Trung cấp 


 Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo tuyển sinh trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017 


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng Nghề.


      Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM thông báo mở các lớp bồi dưỡng sau đại học tại trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang


 Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 - Năm 2016.

Thời gian làm thủ tục nhập học: từ ngày 25/7/2016 đến hết ngày 06/8/2016 tại Trung tâm Tư vấn – Tuyển sinh và Dịch vụ kỹ thuật, trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang, địa chỉ: 11B/17 đường Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại liên lạc: 073. 3958684.


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo tuyển sinh 900 chỉ tiêu năm 2016


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo danh sách trúng tuyển Trung cấp nghề Đợt 3 năm 2015


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo danh sách trúng tuyển Cao đẳng nghề Đợt 2 năm 2015


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo danh sách trúng tuyển Trung cấp nghề Đợt 2 năm 2015


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề và từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học năm 2015 


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo danh sách trúng tuyển Cao đẳng nghề Đợt 1 năm 2015


 Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo danh sách trúng tuyển Trung cấp nghề Đợt 1 năm 2015


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn và bồi dưỡng xác định bậc thợ theo nhu cầu của các Công ty, Xí nghiệp và cá nhân.


 Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề, Liên thông từ Công nhân kỹ thuật lên Trung cấp nghề, liên thông từ trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề năm 2015, cụ thể như sau:


       Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang liên kết với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đào tạo liên thông từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học gồm các nghề sau:

1.      Công nghệ kỹ thuật ô tô
2.      Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
3.      Công nghệ thông tin

 Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo danh sách trúng tuyển liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học liên kết với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh:

1.      Nghề Kế toán (Xem danh sách đính kèm)

2.      Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Xem danh sách đính kèm)

Thời gian và thủ tục nhập học Nhà trường sẽ có thông báo sau.


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang liên kết với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học gồm các nghề: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kế toán.


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề và Liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề năm 2014.


     Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Tiền Giang đã họp xét tuyển Trung cấp nghề đợt 2 năm 2014, kết quả có 79 học sinh được xét trúng tuyển.


     Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Tiền Giang đã họp xét tuyển Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2014, kết quả có 71 sinh viên được xét trúng tuyển.


   Ngày 04/8/2014, Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Tiền Giang đã họp xét tuyển Trung cấp nghề đợt 1 năm 2014, kết quả có 206 học sinh được xét trúng tuyển. 


     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học vừa làm vừa học.


    Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp nghề năm 2014, gồm các nghề như: Điện công nghiệp; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; Cắt gọt kim loại; Hàn; Kỹ thuật xây dựng; May thời trang; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Quản trị mạng máy tính…

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 05/5/2014 đến ngày 23/9/2014
Bán và nhận hồ sơ tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Tiền GiangSố 11B/17 đường Học Lạc, P.8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang, trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ bảy. 

     Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang thông báo chiêu sinh Lớp dạy nghề sửa chữa Board mạch thiết bị lạnh do giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm đến từ TP.HCM giảng dạy.


      Ngày 09/10/2013 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp xét tuyển liên thông Cao đẳng nghề năm 2013, kết quả có 75 sinh viên trúng tuyển.


    Ngày 13/9/2013 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp xét tuyển Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2013, kết quả có 149 sinh viên trúng tuyển. Sinh viên trúng tuyển đến tại Phòng Công tác Sinh viên Học sinh trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang làm thủ tục nhập học từ ngày 16/9/2013 đến hết ngày 28/9/2013. Nhập học ngày 30/9/2013.


     Ngày 26/8/2013 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp xét tuyển Trung cấp nghề đợt 2 năm 2013, kết quả có 76 học sinh trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển đến trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang làm thủ tục nhập học từ ngày 27/8/2013 đến ngày 07/9/2013. Nhập học ngày 09/9/2013.

Chú ý: Học sinh có thể đến trường làm thủ tục nhập học theo danh sách trúng tuyển đã niêm yết trước khi nhận được giấy báo trúng tuyển. 

       Ngày 09/8/2013 Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đã họp xét tuyển Trung cấp nghề đợt 1 năm 2013, kết quả có 317 học sinh trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển đến trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang làm thủ tục nhập học từ ngày 12/8/2013 đến ngày 07/9/2013. Nhập học ngày 09/9/2013.


      Năm 2013, Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang liên kết với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh đào tạo liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học các ngành sau: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; Kế toán. Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang đào tạo liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề các nghề sau: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ ô tô; Kỹ thuật xây dựng; Kế toán.

TIEN GIANG COLLEGE
Address: 11B/17 Học Lạc Street - Ward 8 - Mỹ Tho City - Tiền Giang Province